Skip to content

Weathering the Vacluine Vaccine Crisis

2 lata ago

514 words

Problemy z zanieczyszczeniem w brytyjskim zakładzie produkcyjnym w Speke w Liverpoolu zmusiły ostatnio Chiron Corporation z San Francisco, jedną z dwóch firm, które uzyskały licencję na szczepionkę przeciw grypie w Stanach Zjednoczonych, do wycofania szczepionki (fluwiryny) z rynku. Obecnie wydaje się, że około 54 milionów dawek inaktywowanej szczepionki (Fluzone) będzie dostępne od pozostałego producenta, Aventis, z kolejnym 1,1 miliona dawek donosowej żywej szczepionki przeciw grypie (FluMist) dostępnej od MedImmune do stosowania u zdrowych ludzi w wieku od 5 do 49 lat w wieku. Stanowi to około połowy ilości szczepionki oczekiwanej w kampanii szczepień w 2004 r. – wystarczy, aby zaszczepić około jedną trzecią osób, którym zazwyczaj celowana jest szczepionka. Niepokojące doniesienia o dławieniu cen przez dostawców zaczynają już krążyć w mediach publicznych. Postać. Postać. Zarys rocznego procesu opracowywania, wytwarzania i dystrybucji szczepionki przeciw grypie. Mogą pojawić się usterki przy wytwarzaniu jakiegokolwiek produktu farmaceutycznego, a urzędnicy zdrowia publicznego od dawna zdawali sobie sprawę z wrażliwości łańcucha dostaw szczepionek, który często opiera się tylko na jednym lub dwóch producentach krytycznych produktów. Szczepionka przeciwko grypie jest szczególnie wrażliwa na przerwy w dostawie, ze względu na wyjątkowe cechy produkcji szczepionek przeciw grypie. W przeciwieństwie do innych szczepionek, szczepionka przeciwko grypie musi zostać przeformułowana, aby nadążyć za zmianami antygenowymi w hemaglutyninie i białkach neuraminidazowych influenzawirusów – co zasadniczo wymaga produkcji każdego nowego produktu od podstaw każdego roku. Proces ten jest długi, począwszy od identyfikacji nowych wariantów antygenowych jesienią ubiegłego roku i wyboru szczepów do włączenia do szczepionki, a następnie do wytworzenia odpowiednich odczynników referencyjnych, produkcji i oczyszczania antygeny szczepionkowe, a także pakowanie i dystrybucja, wszystko w okresie od sześciu do ośmiu miesięcy (patrz rysunek). Ponadto szczepionka jest wytwarzana w jajach z zapłodnionych kur i wymaga niekiedy żmudnej adaptacji odpowiedniego wirusa nasion dla uzyskania wysokiej wydajności wzrost tego substratu, aby umożliwić wydajną produkcję. Problemy są komplikowane, gdy występuje jednoczesna zmiana w więcej niż jednym z trzech szczepów wirusa grypy.
Stół. Stół. Stół. Tymczasowe zalecenia dotyczące szczepień, 2004. Trwają starania mające na celu ustalenie, czy dodatkowe dostawy szczepionki można uzyskać z różnych źródeł, w tym z Kanady, ale planowanie musi przebiegać przy założeniu, że ilość dostępnej szczepionki będzie ograniczona. Dlatego Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom ostrożnie zalecają, aby szczepionka była skierowana do osób, które najprawdopodobniej mają powikłania grypy, w tym ciężkie choroby, hospitalizację lub zgon (patrz Tabela). Ponadto ważne jest kontynuowanie wysiłków mających na celu szczepienie pracowników służby zdrowia, którzy zapewniają bezpośrednią, praktyczną opiekę nad pacjentami – krytyczną strategię ograniczania rozprzestrzeniania się grypy w szpitalach. Chociaż niezwykle trudne będzie ustalenie priorytetów wśród podgrup wymienionych w zaleceniach, ryzyko hospitalizacji związanej z grypą rośnie liniowo wraz z wiekiem po 50 latach, 2 a stopa hospitalizacji wśród kobiet w pierwszych dwóch trymestrach ciąży jest nieco niższa niż że wśród osób starszych niż 65 lat
[podobne: dysfonia, fibraty, ginko biloba ]
[podobne: Opalescence, obróbka miedzi, polyporus ]

0 thoughts on “Weathering the Vacluine Vaccine Crisis”